We zijn uit ons jasje gegroeid!!
Half november 2017 verhuist Goudsmederij Ouro naar het voormalig pand van Juwelier Vergouwen, 2 deuren verderop